SPORT AREÁL LAHOVICE

SPORT AREÁL LAHOVICE

O PROJEKTU

Vybudování moderního areálu k celoročnímu provozování nejrozšířenějších a nejpopulárnějších zimních sportovních disciplín a cyklistiky je největší investicí do sportovní infrastruktury v hlavním městě Praze za posledních 80 let. Celkovým nákladem téměř pěti miliard Kč, pocházejících výhradně od soukromých investorů, vznikne na okraji Prahy v sousedství Závodiště ve Velké Chuchli jedinečné a všeobecně dostupné centrum umožňující provozovat celou řadu oblíbených sportovních odvětví i při nepříznivých klimatických podmínkách.

SPORT AREÁL LAHOVICE...

 • dává metropoli unikátní prostředí a možnosti pro celoroční sportovní aktivity
 • využívá existující dopravní infrastrukturu a zvyšuje potřebnou kapacitu městských P+R parkovišť
 • rekultivuje dlouhodobě zanedbané plochy citlivě a s respektem ke stávajícímu okolí
 • využívá nejmodernější technologie pro synergii s krajinným rázem
 • vyhovuje nejpřísnějším předpisům životního prostředí a udržitelného hospodaření s vodou, teplem a energiemi
 • není financován z veřejných zdrojů

Rekreační i vrcholoví sportovci všech věkových kategorií a výkonnosti budou mít ve SPORT AREÁLU LAHOVICE CELOROČNĚ K DISPOZICI:

 • Krytou halu se zasněženou sjezdovkou o délce 480 m, průměrným sklonem 21 %, převýšením 120 m a šíří 60 m určenou pro alpské lyžování a snowboarding
 • Krytý běžkařský okruh o délce 1,8 km
 • Uzavřený okruh pro silniční cyklistiku o délce 5,2 km a cyklokros o délce 4,2 km, uzavřený okruh pro BMX
 • Rychlostní in-line okruh sousedící s cyklistickým okruhem o délce 5,2km
 • Ledové plochy pro bruslení, hokej a krasobruslení a curling
 • Vnitřní hala s tenisovými, squashovými a badmintonovými kurty
 • Plavecký bazén s částí wellness
 • Rozsáhlé zázemí poskytující kompletní služby

Která SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ najdou v Lahovicích zázemí?

Lyžování a snowboarding

Běžecké lyžování

Lední hokej a krasobruslení

Florbal a házená

Basketbal, volejbal

Badminton a squash

Cyklistika a Inline bruslení

Tenis

Plavání

Pozemní hokej

Atletika

Lyžování a snowboarding

Běžecké lyžování

Lední hokej a krasobruslení

Florbal a házená

Basketbal, volejbal

Badminton a squash

Cyklistika a Inline bruslení

Tenis

Plavání

Pozemní hokej

Atletika

Ohled na ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU do krajiny

 • Stavba lyžařské haly ani dalších přilehlých staveb nevyčnívá nad pohledový horizont, lyžařská hala je v horní části je zapuštěna do svahu. Je vedena svahem, který aktuálně slouží pro vedení vysokého napětí a tek není a nikdy nebude zalesněn. Kvůli stavbě nepadne jediný strom!
 • Stavba je umístěna do krajiny v místě, kde se již nacházejí stavby pro sport nebo dopravu s podobnými objemy stavební hmoty. Z jedné strany sousedí s dálniční estakádou Pražského okruhu a z druhé se závodištěm ve Velké Chuchli.
 • Stavby v přímém sousedství plánovaného sportovního centra:

Moderní TECHNOLOGIE

 • Tubus sjezdové trati a povrchový materiál umožňují splynutí hmoty s okolím. Pro tento účel je použita nová moderní technologie parametrizace fasády ke konkrétnímu umístění v krajině. Technologie prokazatelně snižuje vizuální objem stavebního tělesa o více než 20 %. Fasáda bude zelená, což pomůže klimatu i izolaci stavby a bude také vyrábět elektřinu pomocí solárních článků.
 • Na opláštění tubusu sjezdové trati jsou navrženy tři základní fasádní systémy:

 

 1. Zelená fasáda, která je založena na systému drátěných košů vytvářející kontinuální horizontální řezy tělesem sjezdové dráhy, kde drátěný koš je vyplněn substrátem a osazen místními rostlinami tvořící systematickou ochrannou vrstvu (další úlohou zelené fasády je chlazení fasádního pláště).
 2. Lamelová fasáda, která pro transparentní plochy tvoří stínící a ochrannou vrstvu, je vytvořena z modřínových lamel a zachovává geometrii horizontál při různé hustotě rastru. Práce s gradientem rastru diferencuje a sémiologicky definuje různé prostory a situace architektury. Modřínové lamely budou tak přirozeně stárnout a stanou se součástí celkového kontextu stavby.
 3. Solární fasáda, která je tvořena hydroizolační fólií se souvrstvím tvořící fotovoltaické články, zaručuje hydroizolaci a energetický příjem. Tento systém je založen na kombinaci TPO fólie a fotovoltaických modulech, díky čemuž dochází k integraci solárního systému do fólie a není tak narušena architektura objektů dalšími komponenty a zachována její souvislost.

PODPORA sportovních organizací

SPORT AREÁL LAHOVICE byl konzultován s vrcholovými sportovními organizacemi, Českým olympijským výborem, Českou unií sportu, Českým svazem cyklistiky, Českým svazem lyžařů a dalšími. Projekt podpořily významné sportovní osobnosti, které přispívají autorům projektu svými zkušenostmi.

Na přípravě vybudování se podílí prestižní stavební společnosti Strabag a.s. a dodavatelé technologií (Instalace Praha s.r.o. a TechnoAlpin). Z pohledu ekonomického je záměr připravován s odbornou skupinou NEWTON Business Development. Děkujeme všem majitelům pozemků za podporu a poskytnutí aktiv.

OSOBNOSTI k záměru SAL

Je to velice zajímavý projekt který může více zpřístupnit dětem a lidem zimní sporty. Určitě by to pomohlo rozšířit členskou základnu a pomoct v tréninku jak dětem, tak reprezentantům.
Eva AdamczykováSnowboardistka, mistryně světa a zlatá olympijská medailistka
SAL je správně umístěn do území, které je velmi obtížně využitelné a které je z více hledisek vhodné - dopravní dostupnost vlakem, MHD a blízkost okruhu i Strakonické „radiály“. Mix aktivit a jejich vzájemná synergie představuje správnou cestu, na rozdíl od náhodného umisťování monofunkčních zařízení po městě. Mám trochu obavu z finanční náročnosti, ale protože je stavba plánována převážně ze soukromých prostředků, zřejmě s využitím kombinace několika dotačních programů do sportu, mělo by město akci podpořit například výpůjčkou potřebných pozemků a podporou při umístění areálu.
Ing. arch. Jan KaslArchitekt, Primátor hl. m. Prahy 1998-2002, Předseda ČKA
Je to relativně velký a ambiciózní plán, hlavně z hlediska investic. Možné plusy pro městskou část vidím v tom, že vznikne areál, který bude potřebovat hodně obsluhujícího personálu, a tím vznikne potenciál pracovních míst. Za pozitivní věc bych také považoval kultivaci prostoru mezi Strakonickou ulicí a samotným areálem. A do třetice, kdyby opravdu něco takového vzniklo, dojde k zvýšení prestiže této městské části. Jsme sportovně naladěná radnice a tyhle věci podporujeme.
Karel HanzlíkStarosta MČ Praha 16 - Radotín
Jako občance se mi projekt vzniku velkého sportovního areálu na našem katastru líbí. Jako starostka MČ musím k tomu přistupovat nejenom s ohledem na to, jaký bude mít tato plánovaná stavba dopad na všechny naše občany a co přinese pozitivního či negativního pro naši MČ. A zde je ještě před námi hodně práce, včetně stanovisek jednotlivých výborů MČ a také zastupitelstva MČ. I když je většina projektu umístěna na katastru Radotína, budeme společně s vedením MČ Radotín usilovat o to, aby výsledný projekt, co nejlépe zapadl do tohoto prostoru a co nejméně zatížil občany obou MČ. A samozřejmě u takto významných projektů je nutná interakce s našimi občany.
Lenka FelixStarostka MČ Velká Chuchle
Mně jako bývalému sportovci se záměr líbí. Mají tam být dráty, nebo sjezdovka? Díky tomuto projektu může být Chuchle s Radotínem ještě o trošku světovější. S autory projektu jsme se dohodli na veřejné prezentaci občanům. Těm se to zpravidla líbilo, jen se někteří obávali jejího vyústění nahoře, aby to neznehodnotilo jejich bydlení. My jsme hlavně řešili dopravu, tak abychom ještě více nezatížili Radotínskou ulici
Martin MelicharMístostarosta MČ Velká Chuchle
Jsem rozhodně pro to, aby v Česku lyžařská hala vyrostla. V Evropě jsou jich desítky. Pokud budeme moci trénovat v hale v Praze, třeba po nocích nebo předtím či potom, co se tam dostanou lidi, tak se najednou posuneme ze tří procent toho, jak bychom mohli trénovat v Čechách, třeba na 90 procent. Pak bychom tu mohli mít Evek Samkových spoustu a těch dětí, které by to mohly dělat tak, jak se to má dělat, tedy po škole, odpoledne, by nebyla jako teď stovka, ale mohly by jich být tisíce. Doufejme, že to dopadne tak, aby tam mohly jezdit děti a občas trénovat i reprezentanti.
Marek JelínekTrenér snowboardcrossařů a Evy Samkové
Projekt má naši plnou podporu, snažíme se pomoci, konzultujeme technická specifika a parametry trati. Jedná se o prostor, který by celoročně mohli využít lyžaři a snowboardisté všech úrovní, od těch amatérských až po vrcholové. Trať by navíc měla splňovat homologační kritéria FIS, díky čemuž by mohla hostit vrcholové mezinárodní závody. To by bylo ve světě unikátní.
Tomáš HaislMluvčí Svazu lyžařů ČR
Mít lyžařskou halu v Praze by bylo něco úžasného. Často jezdíme do zahraničních hal trénovat, ale mít možnost vlastního zázemí a nedojíždět stovky kilometrů daleko. Domnívám se, že lyžařská hala v hlavním městě by byla jak z byznysového, tak i z užitého hlediska velký počin, hlavně v zemi, kde je lyžování jedním z nejoblíbenějších sportů, a přitom se musí převážnou část roku za sněhem dojíždět do zahraničí.
Kryštof KrýzlReprezentant ČR v alpském lyžování
Z pohledu potenciálního investora je nejziskovější částí projektu skiareál. U něj by při dodržení nastavených parametrů měla být kalkulována EBITDA (provozní zisk před zdaněním a odpisy, pozn. red.) ve výši 200 - 250 milionů korun ročně. Konkrétní princip komerčního využití v objektu služeb není v tuto chvíli definitivně specifikován. Nicméně v každém případě by měl být vedle lyžařské haly hlavním generátorem hospodářského výsledku.
Michal RozehnalEkonom
Je to velice zajímavý projekt který může více zpřístupnit dětem a lidem zimní sporty. Určitě by to pomohlo rozšířit členskou základnu a pomoct v tréninku jak dětem, tak reprezentantům.
Eva SamkováSnowboardistka, mistryně světa a zlatá olympijská medailistka
SAL je správně umístěn do území, které je velmi obtížně využitelné a které je z více hledisek vhodné - dopravní dostupnost vlakem, MHD a blízkost okruhu i Strakonické „radiály“. Mix aktivit a jejich vzájemná synergie představuje správnou cestu, na rozdíl od náhodného umisťování monofunkčních zařízení po městě. Mám trochu obavu z finanční náročnosti, ale protože je stavba plánována převážně ze soukromých prostředků, zřejmě s využitím kombinace několika dotačních programů do sportu, mělo by město akci podpořit například výpůjčkou potřebných pozemků a podporou při umístění areálu.
Ing. arch. Jan KaslArchitekt, Primátor hl. m. Prahy 1998-2002, Předseda ČKA
Sportovní infrastruktura v České republice je dramaticky podfinancovaná. Chybí tu sportoviště všeho druhu. Tato sportoviště nevyjímaje. My vítáme jakoukoliv aktivitu, která by tento stav mohla zvrátit nebo ho alespoň trochu zmírnit. Je to velmi ambiciózní projekt. Není to světová premiéra ani z hlediska lyžařského, ani z těch dalších věcí, ale je to poměrně hodně sportovišť, která nejsou běžná pohromadě. Vidíme několik milníků, přes které je třeba přejít. Jednak získat veškerá potřebná povolení, tedy změnit územní plán, získat stavební povolení a tak dále. Byli bychom rádi, kdyby se to tady podařilo.
Jiří KejvalPředseda Českého olympijského výboru
Je to relativně velký a ambiciózní plán, hlavně z hlediska investic. Možné plusy pro městskou část vidím v tom, že vznikne areál, který bude potřebovat hodně obsluhujícího personálu, a tím vznikne potenciál pracovních míst. Za pozitivní věc bych také považoval kultivaci prostoru mezi Strakonickou ulicí a samotným areálem. A do třetice, kdyby opravdu něco takového vzniklo, dojde k zvýšení prestiže této městské části. Jsme sportovně naladěná radnice a tyhle věci podporujeme.
Karel HanzlíkStarosta MČ Praha 16 - Radotín
Jako občance se mi projekt vzniku velkého sportovního areálu na našem katastru líbí. Jako starostka MČ musím k tomu přistupovat nejenom s ohledem na to, jaký bude mít tato plánovaná stavba dopad na všechny naše občany a co přinese pozitivního či negativního pro naši MČ. A zde je ještě před námi hodně práce, včetně stanovisek jednotlivých výborů MČ a také zastupitelstva MČ. I když je většina projektu umístěna na katastru Radotína, budeme společně s vedením MČ Radotín usilovat o to, aby výsledný projekt, co nejlépe zapadl do tohoto prostoru a co nejméně zatížil občany obou MČ. A samozřejmě u takto významných projektů je nutná interakce s našimi občany.
Lenka FelixStarostka MČ Velká Chuchle
Mně jako bývalému sportovci se záměr líbí. Mají tam být dráty, nebo sjezdovka? Díky tomuto projektu může být Chuchle s Radotínem ještě o trošku světovější. S autory projektu jsme se dohodli na veřejné prezentaci občanům. Těm se to zpravidla líbilo, jen se někteří obávali jejího vyústění nahoře, aby to neznehodnotilo jejich bydlení. My jsme hlavně řešili dopravu, tak abychom ještě více nezatížili Radotínskou ulici
Martin MelicharMístostarosta MČ Velká Chuchle
Jsem rozhodně pro to, aby v Česku lyžařská hala vyrostla. V Evropě jsou jich desítky. Pokud budeme moci trénovat v hale v Praze, třeba po nocích nebo předtím či potom, co se tam dostanou lidi, tak se najednou posuneme ze tří procent toho, jak bychom mohli trénovat v Čechách, třeba na 90 procent. Pak bychom tu mohli mít Evek Samkových spoustu a těch dětí, které by to mohly dělat tak, jak se to má dělat, tedy po škole, odpoledne, by nebyla jako teď stovka, ale mohly by jich být tisíce. Doufejme, že to dopadne tak, aby tam mohly jezdit děti a občas trénovat i reprezentanti.
Marek JelínekTrenér snowboardcrossařů a Evy Samkové
Projekt má naši plnou podporu, snažíme se pomoci, konzultujeme technická specifika a parametry trati. Jedná se o prostor, který by celoročně mohli využít lyžaři a snowboardisté všech úrovní, od těch amatérských až po vrcholové. Trať by navíc měla splňovat homologační kritéria FIS, díky čemuž by mohla hostit vrcholové mezinárodní závody. To by bylo ve světě unikátní.
Tomáš HaislMluvčí Svazu lyžařů ČR
Mít lyžařskou halu v Praze by bylo něco úžasného. Často jezdíme do zahraničních hal trénovat, ale mít možnost vlastního zázemí a nedojíždět stovky kilometrů daleko. Domnívám se, že lyžařská hala v hlavním městě by byla jak z byznysového, tak i z užitého hlediska velký počin, hlavně v zemi, kde je lyžování jedním z nejoblíbenějších sportů, a přitom se musí převážnou část roku za sněhem dojíždět do zahraničí.
Kryštof KrýzlReprezentant ČR v alpském lyžování
Z pohledu potenciálního investora je nejziskovější částí projektu skiareál. U něj by při dodržení nastavených parametrů měla být kalkulována EBITDA (provozní zisk před zdaněním a odpisy, pozn. red.) ve výši 200 - 250 milionů korun ročně. Konkrétní princip komerčního využití v objektu služeb není v tuto chvíli definitivně specifikován. Nicméně v každém případě by měl být vedle lyžařské haly hlavním generátorem hospodářského výsledku.
Michal RozehnalEkonom

Časté DOTAZY

Jak přispěje Sport areál Lahovice ke zlepšení sportu v Praze?

Výrazně obohatí sportovní infrastrukturu a přispěje k její modernizaci. Vzniknou zde sportoviště, která nejsou v indoorovém prostředí běžná, a pro která je lokalita poblíž metropole s vysokou koncentrací obyvatel ideálním místem. Nejrůznější sportoviště (a poprvé spojená i se zimními sporty) vytvoří ideální podmínky, jak přivést děti, mládež a dospělé zpět ke sportu.

Jaký vliv bude mít areál na krajinu a prostředí?

V rámci projektu se bude rekultivovat území o ploše 70 hektarů. V současné době není nijak využíváno, a podle Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy je určené k volnočasovým aktivitám. Zároveň dojde k odstranění velkého množství navážky, která tvoří zejména při povodních vysoké ekologické riziko. Sportoviště v dosahu městské dopravy zajišťují výrazné snížení emisí z automobilové dopravy, které vznikají při přesunech do horských středisek. Odpadní teplo produkované z chladícího systému bude využito na vytápění ostatních sportovních ploch. Záměr je konzultován od roku 2017 se zpracovateli urbanistické analýzy Příměstského parku Soutok na jejíž navržené aktivity navazuje a je jediným, který nenavrhuje nerealizovatelné záměry díky vlastníkům pozemků.

V čem ještě to Praze pomůže?

Unikátní moderní sportovní areál dává Praze do rukou nástroj, kterým bude metropole udávat světový trend sportovišť. Praha také získá nové prostředí pro pořádání vrcholných mezinárodních akcí. Podle Stragetického plánu hl.m.Prahy naše město stagnuje a nedostatečně reaguje na ekonomické, demografické a technologické výzvy 21. století – tento projekt přesvědčí všechny, že Praha je moderním živoucím městem, jehož projekty mohou být vzorem pro ostatní.

Proč zrovna Lahovice?

Je tam vytvořena dopravní a technická infrastruktura k realizaci záměru. Žádná obdobná ucelená plocha, která by nabízela tak komplexní možnosti sportování, v metropoli není. Navíc v dojezdové vzdálenosti – MHD ze Smíchova jede do Lahovic 15 minut. Podle Územního plánu hl. m. Prahy jsou rekreační a sportovní plochy vhodné zejména v územích s vazbou na stávající nebo nově zakládané vodní plochy, nebo tam, kde mohou napomoci odlehčení přetížených přírodních parků. Sportovní areál SAL je zařazen od roku 2017 do záměrů Příměstského parku Soutok a zpracovateli posouzen, že vhodně navazuje na nové plochy rekreace a oddychu, a tím jsou záměry vzájemně propojitelné. Obrazová dokumentace

Nestane se z areálu luxusní středisko pro horních deset tisíc?

V Praze je dlouhodobý nedostatek veřejných sportovišť, výhodná poloha tento areál předurčuje k celodennímu využívání veřejností (v Praze a Středočeském kraji žije kolem 3 mil. obyvatel, je to sportovně nejaktivnější část Česka). A ve spolupráci s magistrátem chceme školám nabídnout možnost pořádat kurzy zdarma. Moderní areál bude sloužit sportovním svazům a vytvoří podmínky pro špičkové sportovce, aby mohli obstát v mezinárodní konkurenci.

Nezkomplikuje to dopravu?

Naopak. Součástí projektu je P+R parkoviště s kapacitou 1.470 míst a návazností na integrovanou dopravu ve směru Praha - Smíchovské nádraží. Umístění parkoviště přispěje k výraznému odlehčení dopravní zátěže Strakonické ulice a současně k efektivnímu celodennímu využití. Areál bude napojen z Pražského okruhu přes Lahovický most, a tím nedochází k dopravnímu zatížení Strakonické ulice směrem do centra. Podle přání Prahy 16 bude areál napojen na novou příjezdovou komunikaci mezi ulicemi Výpadová a Radotínská. Celá umělá sjezdovka se klene nad Radotínskou ulicí i železniční tratí jako most, tím nedochází k narušení ochranného pásma.

Nebudou problémy při povodních?

Hlavní část SAL je umístěna do záplavového území kategorie B, což je neprůtočná oblast. V průtočná oblasti jsou navrženy pouze cyklistické a inlinové okruhy. Projekt počítá s nejpřísnějšími protipovodňovými opatřeními. Rekultivací ploch navíc dojde k dlouhodobé stabilizaci, čímž se při případných povodních přilehlé oblasti naopak uleví.

Co vliv na přírodu?

Mostní konstrukce tubusu sjezdové trati je navržena tak, aby byla umožněna migrace organismů mezi biocentry. Pro umístění konstrukce sjezdové trati bylo zpracováno posouzení vlivů na nadregionální biokoridor N3/5, kdy realizací stavby nedojde k narušení funkčnosti biokoridoru. Stavba zasahuje do lokálního biocentra L1/224, ale nenarušuje jeho funkčnost. Nejsou očekávány významné dopady na oblast uplatňování práva životního prostředí EU, změna ÚP svým charakterem nepředstavuje významný rizikový faktor z pohledu vzniku havárií, nebo nestandardních stavů pro životní prostředí a veřejné zdraví v dotčeným území. Hodnocená změna ÚP nemůže mít významný vliv a to samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. (viz. Odbor ochrany prostředí, MHMP)

A co les, který je okolo?

V místě, kde bude stát SAL, je vedení vysokého napětí a jsou tam pouze náletové dřeviny. Základním záměrem bylo umístit stavbu v místě, kde nejsou žádné stromy a nedojde ke kácení lesa, naopak umístění stavby je v místě nevhodně navržené trasy vysokého napětí a jeho ochranného pásma, ke kterému došlo v 70. letech. Nově navrženou stavbou na konstrukci dojde k zprůchodnění systému ekologické stability. Záměr areálu je technicky řešen s vlastníkem soustavy ČEZ Distribuce, a.s. a pro realizaci stavby bylo navrženo přeložení vedení trasy do objektu stavby formou kolektoru v konstrukci, tím zmizí i ošklivé sloupy vysokého napětí v krajině.

No a co to vedení?

Bude „skryto“ v tubusu. Řešení bylo navrženo ve spolupráci s vlastníkem soustavy ČEZ Distribuce, a.s. a pro realizaci stavby bylo navrženo přeložení vedení trasy do objektu stavby a dále samostatným kolektorem v konstrukci, kde bude zajištěn přístup pro případné opravy.

Kolik to celé bude stát? A kdo to zaplatí?

Celkové investiční náklady jsou okolo 4,76 miliardy Kč. Investice do záměru je návratná v rozmezí 16-20 let (5-6% yield), což je u obdobných investičních záměrů obvyklé. Běžně požadovaná výnosnost (tzv. yield) prémiových nemovitostí na pražskému trhu se pohybuje v úrovni 4-5 %. Efektivnost areálu zaručuje jeho umístění, které navíc hlavní město určilo k volnočasovým aktivitám. K záměru je vytvořen ekonomický model, který se opírá o již fungující haly v Evropě (v Nizozemsku, Německu a Litvě). SAL je navíc doplněn multifunkčním indoorovým i outdoorovým sportovním zázemím, které zaručí vyšší návštěvnost a zájem o komerční služby. Toto vše zajišťuje soběstačnost a udržitelnost celého areálu. Záměr je připravován s nizozemskou investiční skupinou, která má v tomto zkušenosti a dále ve spolupráci s dvěma Developerskými skupinami působícími na českém trhu (pozn.: záměr je ve fázi předprojektové přípravy a podléhá dohodám o mlčenlivosti). Dokumentace k náhledu ZDE

A kolik to bude stát Prahu?

Nic. Projekt je plně hrazen ze soukromých zdrojů. Což mimo jiné znamená, že nebude docházet ke zbytečným prostojům při realizaci projektu.

Budou si to moct dovolit i běžní lidé?

Areál bude v provozu celoročně, v dopoledních hodinách jej budou využívat školní a klubové skupiny. K dispozici bude systém skupinových a časových vstupenek v nejrůznějších cenových hladinách – navržen tak, aby byl areál dostupný opravdu každému. Amatéři i sportovci budou moci využívat sportoviště jako tréninkové plochy.

Jak jsou řešeny ekologické otázky?

SAL využívá pro vytápění odpadní teplo jak pro vytápění ostatních provozů, tak pro výrobu elektrické energie a chladu. Pro prostory sjezdové trati a ledových ploch je navržen systém chlazení s nepřímým odparem chladiva. Stavba vyhovuje nejpřísnějším ekologickým požadavkům.

Nebude stavba narušovat krajinu?

Stavba je navržena tak, aby navazovala na shodnou konstrukci sousedního Radotínského mostu a další objemově velké stavby, jako je mimoúrovňová křižovatka Lahovice, nebo dostihová tribuna Chuchelského závodiště. Pro splynutí hmoty s okolím je využito nové technologie parametrizace fasády, která její tvar a barvu uzpůsobí do krajiny.

Bude se stavět i na zemědělské půdě?

Ne. Podle územního plánu od roku 1999 nejsou určeny pro zemědělskou činnost, ale jako plochy pro sport a rekreaci. Naopak se bude rekultivovat nevyužité a zanedbané území o ploše 70 hektarů, kde část plochy je nutné revitalizovat zatíženou skládkou při realizaci Lahovického tunelu a která je v případě povodně hrozbou pro rozliv do centra Prahy.

Odkud bude brát areál vodu?

Pro zasněžování haly bude využita POUZE dešťová voda, která bude akumulována do vzniklé retenční nádrže a která zcela pokryje potřeby provozu ski-haly. Hala nebude využívat žádné jiné externí zdroje.

Podílí se na realizaci i sportovní organizace?

Projekt vzniká ve spolupráci s mnoha sportovními organizacemi. Mezi nimi jsou například Český olympijský výbor, Český svaz cyklistiky, Český svaz lyžařů a další ostatní svazy.

Kdo ještě na projektu spolupracuje?

Na přípravě projektu se podílí stavební společnost Strabag a.s., technologická část je řešena s firmami Instalace Praha s.r.o. a TechnoAlpin, dodavateli systému vytápění, chlazení a zasněžování. Ekonomická stránka záměru je připravována s odbornou skupinou NEWTON Business Development.

A jak teď dál?

Záměr byl zahájen v roce 2017 koncepcí pro využití ploch určených pro oddech, rekreaci a sport. Koncept byl zařazen Institutem pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy do koncepce využití záměru v území a shledán zpracovatelem jako vhodný. Podnět na změnu územního plánu byl schválen zastupitelstvem MČ P16 Radotín. Současně tak MČ Praha - Velká Chuchle podnět postoupila k dalšímu projednání. Podnět byl odsouhlasen odborem územního rozvoje jako realizovatelný a současně odborem ochrany prostředí hlavního města Prahy hodnocená změna ÚP nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani ptačí oblast v územní působnosti OCP MHMP. Negativně byl záměr posouzen Institutem pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy. Podnět na změnu územního plánu č. 622/2019 byl odsouhlasen Výborem pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP dne 9.2.2021. Podnět nyní čeká na schválení radou a zastupitelstvem hl.m. Prahy. Po případném dokončení procesu změny územního plánu koncem roku 2022 je možné vypořádat se se všemi podmínkami a zahájit projekční práce s respektem k danému místu.

DECO PROJECT s.r.o.